توزيع تراكتور و كمباين

در راستاي بهبود وضعيت و افزايش ضريب مكانيزاسيون كشاورزي كه اهرم بسيار مهمي در توليد محصولات كشاورزي مي باشد ، درسال 92 هفده دستگاه تراكتور و پنج دستگاه كمباين در شهرستان تفرش توزيع گرديد ،آقاي مهندس گل محمدي مسئول صنايع و مكانيزاسيون جهاد كشاورزي تفرش ضمن اعلام اين خبر اشاره داشتند: اين تعداد تراكتور وكمباين با تخصيص 13000 ميليون ريال تسهيلات با همكاري بانك كشاورزي جذب گرديد .

بدينوسيله نيز از حمايت همه جانبه نماينده محترم شهرستان در مجلس شوراي اسلامي و فرماندار محترم شهرستان تفرش در خصوص تحقق اين مهم تقدير و تشكر بعمل مي آيد .