مراسم كميته روستائي ستاد گراميداشت دهه فجر شهرستان تفرش

مراسم  كميته روستائي ستاد گراميداشت دهه فجر شهرستان تفرش در مورخه 92/11/20  ودر مسجد روستاي شهراب  در جمع اهالي  و دانش آموزان شهراب و روستاهاي مجاور برگزار شد . در اين مراسم كه امام جمعه محترم و برخي از مسئولين شهرستان حضور داشتند برنامه هاي چون  سرود  و مقاله  ، قرائت شعر ،  تئاتر ،  مسابقه نقاشي توسط دانش آموزان با موضوع انقلاب و سخنراني توسط امام جمعه محترم اجرا گرديد . اين مراسم با همكاري مديريت جهاد كشاورزي وادارات راه و شهرسازي، منابع طبيعي و برق  برگزار و با اقامه نماز ظهر و عصر به  امامت امام جمعه شهرستان به پايان رسيد .