محصولات زراعي گندم و جو و حبوبات

طی سال 92 بیش از17 هزارتن محصولات زراعی شامل گندم ، جو ، حبوبات ،علوفه ، سیر وصیفیجات توسط بهره برداران شهرستان تفرش تولید گشته است .آقای مهندس کریمی معاون فنی جهاد کشاورزی  شهرستان تفرش اعلام داشتند : این میزان محصولات در 3600 هکتار اراضی آبی و 7300 هکتار اراضی دیم تولید شده است.همچنین در سال گذشته بیش از 6000 تن انواع محصولات باغی از سطح 1750 هکتار باغات شهرستان تولید و روانه بازار مصرف گردید،مهمترین محصولات باغی این شهرستان گردو ، بادام ، انار ، انگور ، زردآلو و گیلاس می باشد،تولید 300 تن محصولات گلخانه از 13000مترمربع گلخانه سبزی و صیفی و 250 تن قارچ خوراکی دکمه ای از یک واحد پرورش قارچ ،از دیگر تولیدات شهرستان در سال 92 بوده است.