برداشت گندم شهرستان تفرش

برداشت گندم از سطح 1150 هكتار اراضي گندم آبي و 6000 هكتار اراضي گندم ديم از تاريخ 20/3/93 در شهرستان تفرش آغاز شد ، آقاي مهندس حسني مسئول واحد زراعت جهاد كشاورزي تفرش ضمن اعلام اين خبر افزودند : برداشت با 30 دستگاه كمباين بومي و مهاجر انجام و در كنار آن برداشت بطريق دستي و با استفاده از دروگر نيز انجام مي گيرد ، ايشان اضافه نمودند:  توليد گندم شهرستان تفرش حدود ده هزار تن برآورد گرديده و تاكنون علاوه بر خريد مستقيم در سيلوهاي استان ، بيش از 320 تن گندم توسط سازمان تعاون روستايي شهرستان از گندمكاران خريداري شده است