پیش بینی

شنبه 1 اردیبهشت

9°C | 19°C

few-clouds
یک شنبه 2 اردیبهشت

9°C | 20°C

few-clouds
دوشنبه 3 اردیبهشت

4°C | 18°C

sun-clouds-shower
سه شنبه 4 اردیبهشت

7°C | 20°C

clear