پیش بینی

یک شنبه 28 آبان

4°C | 18°C

few-clouds
دوشنبه 29 آبان

4°C | 18°C

few-clouds
سه شنبه 30 آبان

2°C | 12°C

sun-clouds-shower
چهارشنبه 1 آذر

1°C | 14°C

few-clouds